Entri Populer

Jumat, 13 April 2012

Nama Nama Khalifah Islam

Khulafa'ur Rasyidin di Madinah

 • Abu Bakar (632 - 634)
 • Umar bin Khattab (634 - 644)
 • Utsman bin Affan (644 - 656)
 • Ali bin Abi Talib (656 - 661)

Kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus

 1. Muawiyah I bin Abu Sufyan, 661-680
 2. Yazid I bin Muawiyah, 680-683
 3. Muwaiyah II bin Yazid, 683-684
 4. Marwan I bin al-Hakam, 684-685
 5. Abdul-Maluk bin Marwan, 685-705
 6. Al-Walid I bin Abdul-Malik, 705-715
 7. Sulaiman bin Abdul-Malik, 715-717
 8. Umar II bin Abdul-Aziz, 717-720
 9. Yazid II bin Abdul-Malik, 720-724
 10. Hisyam bin Abdul-Malik, 724-743
 11. Al-Walid II bin Yazid II, 743-744
 12. Yazid III bin al-Walid, 744
 13. Ibrahim bin al-Walid, 744
 14. Marwan II bin Muhammad (memerintah di Harran, Jazira) 744-750

Kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad

 • Abu'l Abbas As-Saffah - 750 - 754
 • Al-Mansur - 754 - 775
 • Al-Mahdi - 775 - 785
 • Al-Hadi- 785 - 786
 • Harun ar-Rasyid - 786 - 809
 • Al-Amin - 809 - 813
 • Al-Ma'mun - 813 - 833
 • Al-Mu'tasim Billah - 833 - 842
 • Al-Watsiq - 842 - 847
 • Al-Mutawakkil - 847 - 861
 • Al-Muntashir - 861 - 862
 • Al-Musta'in - 862 - 866
 • Al-Mu'tazz - 866 - 869
 • Al-Muhtadi - 869 - 870
 • Al-Mu'tamid - 870 - 892
 • Al-Mu'tadhid - 892 - 902
 • Al-Muktafi - 902 - 908
 • Al-Muqtadir - 908 - 932
 • Al-Qahir - 932 - 934
 • Ar-Radhi - 934 - 940
 • Al-Muttaqi - 940 - 944
 • Al-Mustakfi - 944 - 946
 • Al-Muthi' - 946 - 974
 • Ath-Tha'i' - 974 - 991
 • Al-Qadir - 991 - 1031
 • Al-Qa'im - 1031 - 1075
 • Al-Muqtadi - 1075 - 1094
 • Al-Mustazhir - 1094 - 1118
 • Al-Mustarsyid - 1118 - 1135
 • Ar-Rasyid - 1135 - 1136
 • Al-Muqtafi - 1136 - 1160
 • Al-Mustanjid Billah - 1160 - 1170
 • Al-Mustadhi' - 1170 - 1180
 • An-Nashir - 1180 - 1225
 • Azh-Zhahir - 1225 - 1226
 • Al-Mustanshir - 1226 - 1242
 • Al-Musta'shim - 1242 - 1258

Tanpa Khalifah - 1258-1261

Kekhalifahan Bani Abbasiyah di Kairo

 • Al-Mustanshir II - 1261
 • Al-Hakim I - 1262 - 1302
 • Al-Mustakfi I - 1302 - 1340
 • Al-Wathiq I - 1340 - 1341
 • Al-Hakim II - 1341 - 1352
 • Al-Mu'tadid I - 1352 - 1362
 • Al-Mutawakkil I - 1362 - 1383
 • Al-Wathiq II - 1383 - 1386
 • Al-Mu'tashim - 1386 - 1389
 • Al-Mutawakkil I (pengangkatan kedua) - 1389 - 1406
 • Al-Musta'in - 1406 - 1414
 • Al-Mu'tadid II - 1414 - 1441
 • Al-Mustakfi II - 1441 - 1451
 • Al-Qa'im bi Amrillah - 1451 - 1455
 • Al- Mustanjid - 1455 - 1479
 • Al-Mutawakkil II - 1479 - 1497
 • Al-Mustamsik - 1497 - 1508
 • Al-Mutawakkil III - 1508 - 1517

Kekhalifahan Turki Utsmani

 • Selim I - 1512 - 1520 (secara aktif menggunakan gelar khalifah)
 • Suleiman I (Suleiman yang Agung) - 1520 - 1566
 • Selim II - 1566 - 1574
 • Murad III - 1574 - 1595
 • Mehmed (Muhammed) III - 1595 - 1603
 • Ahmed I - 1603 - 1617
 • Mustafa I (Pengangkatan Pertama) - 1617 - 1618
 • Osman II - 1618 - 1622
 • Mustafa I (Pengangkatan Kedua) - 1622 - 1623
 • Murad IV - 1623 - 1640
 • Ibrahim I - 1640 - 1648
 • Mehmed (Muhammed) IV - 1648 - 1687
 • Suleiman II - 1687 - 1691
 • Ahmed II - 1691 - 1695
 • Mustafa II - 1695 - 1703
 • Ahmed III - 1703 - 1730
 • Mahmud I - 1730 - 1754
 • Osman III - 1754 - 1757
 • Mustafa III - 1757 - 1774
 • Abd-ul-Hamid I - 1774 - 1789
 • Selim III - 1789 - 1807
 • Mustafa IV - 1807 - 1808
 • Mahmud II - 1808 - 1839
 • Abd-ul-Mejid I - 1839 - 1861
 • Abd-ul-Aziz - 1861 - 1876
 • Murad V - 1876
 • Abd-ul-Hamid II - 1876 - 1909 (secara aktif menggunakan gelar khalifah)
Catatan: Sejak 1908 sistem pemerintahan Islam berakhir.
 • Mehmed (Muhammed) V - 1909 - 1918
 • Mehmed (Muhammed) VI - 1918 - 1922
 • Abdul Mejid II - 1922 - 1924; hanya sebagai khalifah (Kepala negara: Gazi Mustafa Kemal Pasha Ataturk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar